menu
 
sponzori
KLARTEC YAYA ŠUPA Veľké Kostoľany Nadácia VÚB OPTIK MORVAY Výroba kameňa a pieskov Buková Aranburu Trnava-live Trnavský hlas Mesto Trnava Trnavský samosprávny kraj
 
navštevnosť
Na stránke je práve online
Návštevy:
návštevy dnes:
priemer za deň:
návštevy celkom:
Štatistiky TOPlist
 
zápisnica zo zasadnutia správnej rady
slovak english


Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 15.1.2019

23.01.2019, 12:19, administrátor

IDZáznam
1 FINANCIE .
Roman Holekši predložil VV stav financií k 30.11.2018, výpis z účtu k 30.11.2018 a výpis z účtu k 31.12.2018 .
2 Súťaže do ktorých nastúpime.
- Do Interligy sme prihlásený do B-skupiny kde budeme mať týchto súperov Beograd, Reds Budapest, Medvednica Zagreb, Vojvodina Novi Sad, Kranjski Lisjaki. Z každým odohráme dva zápasy a tak spolu odohráme desať zápasov v rámci Interligy.
- Muži nastúpia zároveň do Extraligy, kde by malo byť sedem družstiev.
- Kadeti U15 sú prihlásený do súťaže na Morave.
- Žiaci U12 odohrajú ligu na Slovensku, ktorú by malo hrať pravdepodobne len Apollo Bratislava.
- Družstvo hráčov U13 plánujeme prihlásiť do ligy U14 v Rakúsku
3 Plán náborov nových hráčov.
Marek Červený informoval VV, že nábory prebehli na viacerých ZŠ a po novom roku budú prebiehať na zvyšných ZŠ. V januári sa pôjde i na ZŠ Bottova, aby sme doplnili i stav do prípravky.
Momentálne máme zatiaľ dvoch nových hráčov.
4 Horská baseballová klinika.
Roman Holekši informoval, že na horskú baseballovú kliniku pôjdeme v zložení Roman Holekši a Marek Červený. O novinkách budeme informovať trénerov Angels.
5 Dostavba areálu.
Roman Holekši informoval VV o stave postupu prác pri dostavbe areálu.
- Momentálne je ihrisko zazimované a kým nepovolia mrazy tak s prácami nezačneme. Potom začneme z výkopom jám na oplotenie za žiackym ihriskom, aby sme v tomto roku komplet baseballový areál uzavreli novým oplotením. Zároveň keď sa vysuší zemina, tak začneme z úpravou trávnatých plôch okolo ihrísk, tak aby sa na jar mohla nasiať na všetkých okolitých plochách nová tráva a parková úprava spraviť.
- Momentálne pracujeme na zosumarizovaní podkladov pre kolaudáciu areálu. Revízia elektroinštalácie je objednaná. Porealizačné zameranie je taktiež objednané. Vyvŕtanie studne trativodu so správami máme prisľúbené sponzorsky v priebehu februára.
- Dokončenie budovy sociálneho zázemia v murovanej forme v našej finančnej situácii neprichádza momentálne do úvahy, a tak priestory pre záchody pre divákov, šatňu pre hostí a prípadný priestor pre bývanie trénera budeme sa snažiť vyriešiť kontajnerovým systémom.
- Peter Cuninka pracuje na grantovom projekte pre CEBu. VV sa predbežne dohodol, že v projekte by sme žiadali na halu k trénovaniu, budovu sociálneho zázemia, vretenovú kosačku, výsledkovú tabuľu a tribúnu.
6 Výročná členská schôdza .
VV sa dohodol na termíne Výročnej členskej schôdze a vyhodnotenie predchádzajúceho roku 2018 sa uskutoční 5.2.2019 v kinosále učilišťa obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici od 18 hodiny.
7 Rezervovanie ihriska na slowpitchový turnaj .
Slowpitchový klub Trnava Giants si u nás podľa dohody rezervuje termín na uskutočnenie slowpitchového turnaja v rámci medzinárodnej ligy na 8.6 - 9.6.2019. VV odsúhlasil zapožičanie s tým, že sa bude hrať na veľkom baseballovom ihrisku v priestore zadného poľa a na mládežníckom ihrisku.

Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 14.11 a 22.11.2017

27.11.2017, 22:58, administrátor


IDZáznam
1 ||
Prebehla diskusia ohľadne organizovaniu brigád a dezinformačných rečí.
VV sa dohodol, že sa nebudú vyvíjať žiadne tlaky pri organizovaní brigád na rodičov, kto chce pomáhať pri budovaní areálu tak bude pomáhať a kto nechce, tak ho nemôžeme nútiť.
VV sa dohodol, že Roman Holekši spracuje do 30.11.2017 harmonogram výstavby mládežníckeho areálu.
2 ||
Informácia ohľadne stretnutia bývalých hráčov.
Ronald Kupka informoval VV ohľadne stretnutia s hráčmi, ktorí ukončili činnosť a boli by prínosom pre opätovný návrat do klubu. Na stretnutí sa zúčastnili nasledovní hráči : Holub, Lettler, Ščastný, Miklošovič, Čurila, Marhavý M., Viskupič, Zverbík, Petrovič, Červenka, Pavelek, Ešmír, Kovačocy, Bednárik, Kollár Jakub, Komárňanský. RKU a IJA predstavili novú víziu klubu. K dnešnému dňu začali s trénovaním Jakub Bednárik, Martin Lettler a Patrik Holub. Všetci boli informovaní aby sa do dvoch týždňov či už kladne alebo i záporne vyjadrili, čo spravilo len časť zúčastnených hráčov.
3 ||
Roman Holekši informoval VV o stave financií,
- zaslal VV stav financií a výpis z účtu z banky k 30.10.2017 viď príloha č.1 a č.2
- vyúčtovala sa dotácia z VUC TTSK v sume 3000,-Eur, ktorá nám prišla už i na účet
- pracujeme na vyúčtovaní dotácie z mesta Trnava v sume 15.000,-Eur, ktorá bude zúčtovaná začiatkom decembra
- ukončili sme zúčtovanie grantu z VW, ktoré nám nabehlo na účet v sume 300,-eur
- začali sme realizovať grantový darcovský projekt s portálom www.givenio.org, kde získavame financie za zaregistrovanie sa do portálu v sume 10,-Eur na osobu a potom za nákupy v 600 e-shopoch v určitých percentách.
- do konca roku plánujeme viacero stretnutí ohľadne pomoci pri dobudovávaní areálu.
5 ||
Nové logo na oblečenie
Roman Holekši zaslal VV návrhy loga na oblečenie a pre mládež. VV sa dohodol, akým smerom sa budeme uberať a návrhy na stranách 3,10,11 sa budú ďalej dolaďovať na logo klubu pre oblečenie viď príloha č.4 a viaceré návrhy bez krídiel sa budú upravovať pre použitie na tričká.

Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 20.10.2017

24.10.2017, 16:51, administrátor

IDZáznam
1 Prebehla diskusia ohľadne športovej činnosti klubu počas zimnej prípravy
- Roman Holekši zaslal rozpis tréningov (viď.príloha č.1) počas zimnej prípravy s tým, že začíname v telocvičniach 23.10
- Marek Červený informoval o zabezpečení trénerov v mládežníckych kategóriách nasledovne
a) U11 tréner Krajčovič Jaro - asistent Červený Marek
b) U13 tréner Červený Marek - asistent Krajčovič Jaro
c) U15 tréner Červený Marek - asistent Puškár Michal
d) muži a juniori trénera ešte nemajú
Ronald Kupka bude dohliadať nad všetkými tréningami
- 24.11 bude trénerská klinika v Čechách, VV sa dohodol, že na kliniku pôjdu Marek Červený, Ronald Kupka, Igor Jankovič a Samo Vlček
- materiál k trénovaniu počas zimnej prípravy je všetok a tak zatiaľ nie je potrebné nič dokupovať
- Marek Červený informoval, že počas soboty sa budú robiť testy pre všetky mládežnícke kategórie
- Ronald Kupka informoval VV, že plánuje spraviť kliniku pre rodičov ohľadne životosprávy, filozofie Angels a prečo hrať baseball
2 Informácia ohľadne výstavby areálu
Roman Holekši informoval VV, že termín dostavby žiackeho ihriska je naplánovaný na 31.5.2018. Momentálne sa murujú striedačky a dokončuje diamond, na ktorom treba ešte doliať časť antuky. Trávnik vo vnútornom poli už je zasiaty a rastie. Zadné pole areálu sa zatiaľ nerobí, nakoľko nám chýba cca 60-80 aut černozeme. Zeminu máme dohodnutú v množstve cca 100 aut, ktorá nám ju i dovezie ale majú problém s povolením od životného úradu. Zeminu zároveň riešime i od spoločnosti Termomont, Ismont, z Pekného poľa, z Kamenáču a od viacerých firiem. Roman Holekši informoval o postupe prác po navezení zeminy. Zeminu treba rozhrnúť na hrubo do spádu ako pôjde ihrisko, potom sa musí rovnomerne rozviesť piesok v množstve cca 1000 ton, ktorý sa musí zmiešať veľkých družstevným rotavátorom a až potom môže malý greder z laserom vyrovnať plochu presne do spádu. Po vyrovnaní sa môže začať práce na inštalácii závlahy a po závlahe sa môže zasiať trávnik. Všetky práce budeme robiť tak aby sme mohli v prvom možnom termíne na jar zasiať. Cez zimu chceme zabetónovať stĺpy oplotenia, dokončiť striedačky a beckstop, všetko to záleží samozrejme od počasia.
3 Roman Holekši informoval VV o stave financií,
- účtovne sme približne na nule po odrátaní všetkých dlžôb
- treba zháňať financie, Rono Kupka dohodne stretnutia z viacerými podnikateľmi
- nabehli sponzorské financie zo stavebnín HAK TRADE
- čakáme na uzavretie zmluvy z RESPECtom
- od SBF dostaneme dotáciu na činnosť v sume 3800,-eur na základe nového zákonu o športe
- dokončili sme registráciu na 2% z daní pre rok 2018, ktorú je treba každoročne opakovať
- v priebehu mesiaca budeme vyúčtovávať dotácie z VUC , z mesta Trnava a grantu z VW,
- pôjdeme oslovovať ešte viacero spoločností, ktoré nám v tomto roku prisľúbili pomoc z výstavbou
5 Roman Holekši informoval VV o nedotiahnutej úpravy www stránky. Www stránku plánujeme upraviť k budúcej sezóne.
6 ||
Roman Holekši informoval VV o nedotiahnutej úprave loga pre použitie na bundách a mikinách. VV sa bude prípadnou úpravou loga zaoberať na nasledovných VV.

Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 28.9.2017

16.10.2017, 23:19, administrátor

IDZáznam
1 Prebehla voľba nového prezidenta :
VV zvolil jednohlasne nového prezidenta, ktorým sa stal Ronald Kupka. Zároveň sa VV dohodol, že voľba chýbajúceho člena VV prebehne v termíne pravidelnej Výročnej členskej schôdze, vo februári 2018.
2 Žiadosť o grant z Baseball tomorrow
Žiadosť bola odoslaná, vyžiadali si ešte doplnenie niektorých príloh a úradný preklad, že sme občianske združenie. Naďalej s nimi komunikuje Miriam Suchoňová a priebežne dopĺňa v spolupráci z Hankou Bínovcovou všetko čo treba.
3 ||
Roman Holekši predložil VV stav hospodárenia za predchádzajúci mesiac september.
- treba naďalej zháňať financie k výstavbe areálu
5 ||
Roman Holekši informoval VV o stretnutí trnavských klubov, ktoré zorganizoval Edo Guniš z víziou založiť športové združenie všetkých trnavských klubov. Združenie by malo za úlohu pomôcť klubom v situáciách z ktorými si samotný klub nevie dať rady a viacero pozitívnych možností spolupráce medzi klubmi. Ak bude viac informácií, tak VV bude informovaný.
© created by lacko.m
zábava / hry
Pinch Hitter 2
pinchhitter2


Baseball
baseball


SpongeBob Slammin Slagger
SpongeBobSlamminSlagger

 
prehliadače
Táto stránka je optimalizovaná pre nasledovné prehliadače:

firefox
Mozilla Firefox
www.mozilla.sk/firefox

chrome
Google Chrome
www.google.sk/chrome

opera
Opera
www.opera.com

Používajte jeden z odporúčaných webových prehliadačov a vyhnite nekorektnému načítavaniu stránok.