menu
 
sponsors
KLARTEC YAYA ŠUPA Veľké Kostoľany TOMRA Sorting RESPECT SLOVAKIA Nadácia VÚB OPTIK MORVAY Výroba kameňa a pieskov Buková Aranburu Trnava-live Trnavský hlas RETIC Mesto Trnava Trnavský samosprávny kraj
 
visit rate
The site is now online
Visits:
Visits today:
Day average:
Visits total:
Stats TOPlist
 
zápisnica zo zasadnutia správnej rady
slovak english


Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 20.10.2017

24.10.2017, 16:51, administrátor

IDNotice
1 Prebehla diskusia ohľadne športovej činnosti klubu počas zimnej prípravy
- Roman Holekši zaslal rozpis tréningov (viď.príloha č.1) počas zimnej prípravy s tým, že začíname v telocvičniach 23.10
- Marek Červený informoval o zabezpečení trénerov v mládežníckych kategóriách nasledovne
a) U11 tréner Krajčovič Jaro - asistent Červený Marek
b) U13 tréner Červený Marek - asistent Krajčovič Jaro
c) U15 tréner Červený Marek - asistent Puškár Michal
d) muži a juniori trénera ešte nemajú
Ronald Kupka bude dohliadať nad všetkými tréningami
- 24.11 bude trénerská klinika v Čechách, VV sa dohodol, že na kliniku pôjdu Marek Červený, Ronald Kupka, Igor Jankovič a Samo Vlček
- materiál k trénovaniu počas zimnej prípravy je všetok a tak zatiaľ nie je potrebné nič dokupovať
- Marek Červený informoval, že počas soboty sa budú robiť testy pre všetky mládežnícke kategórie
- Ronald Kupka informoval VV, že plánuje spraviť kliniku pre rodičov ohľadne životosprávy, filozofie Angels a prečo hrať baseball
2 Informácia ohľadne výstavby areálu
Roman Holekši informoval VV, že termín dostavby žiackeho ihriska je naplánovaný na 31.5.2018. Momentálne sa murujú striedačky a dokončuje diamond, na ktorom treba ešte doliať časť antuky. Trávnik vo vnútornom poli už je zasiaty a rastie. Zadné pole areálu sa zatiaľ nerobí, nakoľko nám chýba cca 60-80 aut černozeme. Zeminu máme dohodnutú v množstve cca 100 aut, ktorá nám ju i dovezie ale majú problém s povolením od životného úradu. Zeminu zároveň riešime i od spoločnosti Termomont, Ismont, z Pekného poľa, z Kamenáču a od viacerých firiem. Roman Holekši informoval o postupe prác po navezení zeminy. Zeminu treba rozhrnúť na hrubo do spádu ako pôjde ihrisko, potom sa musí rovnomerne rozviesť piesok v množstve cca 1000 ton, ktorý sa musí zmiešať veľkých družstevným rotavátorom a až potom môže malý greder z laserom vyrovnať plochu presne do spádu. Po vyrovnaní sa môže začať práce na inštalácii závlahy a po závlahe sa môže zasiať trávnik. Všetky práce budeme robiť tak aby sme mohli v prvom možnom termíne na jar zasiať. Cez zimu chceme zabetónovať stĺpy oplotenia, dokončiť striedačky a beckstop, všetko to záleží samozrejme od počasia.
3 Roman Holekši informoval VV o stave financií,
- účtovne sme približne na nule po odrátaní všetkých dlžôb
- treba zháňať financie, Rono Kupka dohodne stretnutia z viacerými podnikateľmi
- nabehli sponzorské financie zo stavebnín HAK TRADE
- čakáme na uzavretie zmluvy z RESPECtom
- od SBF dostaneme dotáciu na činnosť v sume 3800,-eur na základe nového zákonu o športe
- dokončili sme registráciu na 2% z daní pre rok 2018, ktorú je treba každoročne opakovať
- v priebehu mesiaca budeme vyúčtovávať dotácie z VUC , z mesta Trnava a grantu z VW,
- pôjdeme oslovovať ešte viacero spoločností, ktoré nám v tomto roku prisľúbili pomoc z výstavbou
5 Roman Holekši informoval VV o nedotiahnutej úpravy www stránky. Www stránku plánujeme upraviť k budúcej sezóne.
6 ||
Roman Holekši informoval VV o nedotiahnutej úprave loga pre použitie na bundách a mikinách. VV sa bude prípadnou úpravou loga zaoberať na nasledovných VV.

Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 28.9.2017

16.10.2017, 23:19, administrátor

IDNotice
1 Prebehla voľba nového prezidenta :
VV zvolil jednohlasne nového prezidenta, ktorým sa stal Ronald Kupka. Zároveň sa VV dohodol, že voľba chýbajúceho člena VV prebehne v termíne pravidelnej Výročnej členskej schôdze, vo februári 2018.
2 Žiadosť o grant z Baseball tomorrow
Žiadosť bola odoslaná, vyžiadali si ešte doplnenie niektorých príloh a úradný preklad, že sme občianske združenie. Naďalej s nimi komunikuje Miriam Suchoňová a priebežne dopĺňa v spolupráci z Hankou Bínovcovou všetko čo treba.
3 ||
Roman Holekši predložil VV stav hospodárenia za predchádzajúci mesiac september.
- treba naďalej zháňať financie k výstavbe areálu
5 ||
Roman Holekši informoval VV o stretnutí trnavských klubov, ktoré zorganizoval Edo Guniš z víziou založiť športové združenie všetkých trnavských klubov. Združenie by malo za úlohu pomôcť klubom v situáciách z ktorými si samotný klub nevie dať rady a viacero pozitívnych možností spolupráce medzi klubmi. Ak bude viac informácií, tak VV bude informovaný.

Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 7.9.2017

16.10.2017, 23:20, administrátor


IDNotice
1 Roman Holekši informoval VV o stave výstavby areálu.
- Budovu, ktorú financovalo mesto Trnava v čiastke cca 118.000,- dodávateľ OB-BELSTAV Čadca dokončil a odovzdal. Budovu sa začne užívať začiatkom budúceho roku po kolaudácii.
- Začíname z budovaním žiackeho ihriska a nakoľko nám už ostali len dvaja nezamestnaný, tak budeme musieť organizovať čo najviac brigád. Momentálne sa dokončuje infield, čakáme na zvyšnú zeminu čo nám majú začať voziť a začíname z výstavbou striedačiek.
2 Žiadosť o grant z Baseball tomorrow – Žiadosť je už odoslaná, len treba upraviť dve prílohy ktoré poslali k prepracovaniu a to projekčný plán a časový plán.
3 ||
Roman Holekši predložil VV stav hospodárenia za predchádzajúce mesiace, z ktorých vyplýva že z financiami sme momentálne na 0.
- treba zháňať financie, viacero spoločností nám prisľúbilo finančnú pomoc z výstavbou, treba to len všetko dotiahnúť.
- 2% nám nabehli v čiastke 19.800,-Eur čo je cca 7.000,-Eur pokles oproti minulému roku a tak snáď nám ešte v nasledovných mesiacoch niečo nabehne od firiem, ktoré mali posunuté daňové.
4 ||
Nakoľko prezident klubu Maroš Jančovič pred dvomi mesiacmi odstúpil tak sa VV dohodol, že voľba nového člena VV a prezidenta klubu prebehne v najbližšom mesiaci po stretnutí VV.
5 ||
Prebehla diskusia ohľadne nových trénerov do mládeže i mužov a juniorov. Prebehlo viacero rozhovorov z potenciálnymi trénermi, ale zatiaľ ešte nie je nič dohodnuté.

Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 22.5.2015

24.05.2015, 10:30, Roman Holekši

IDNotice
1 Roman Holekši predložil stav hospodárenia klubu za predchádzajúce obdobie od 1.4.2015 do 30.4.2015 a výpis z účtu z banky k 30.4.2015 .
2 Roman Holekši informoval VV o stretnutí ohľadne grantu z mesta Trnava. 19.4 som bol pozvaný na rokovanie mestskej rady. Zo stretnutia vyplynulo, že poslanci mesta budú hľadať možnosti ako pomôcť pri výstavbe areálu.
4 Roman Holekši informoval VV o odsúhlasenej dotácii z TTSK v čiastke 3300,-Eur.
5 Roman Holekši informoval o stave financií BK Angels.
Na účte máme cca 11 000,-eur.
- na účet boli pripísané financie od Lukáša Slíža v čiastke 2000,-Eur
- na účet boli pripísané financie od Nadácie Jána Korca v čiastke 500,-eur
- na účet boli pripísané financie od Swanu v čiastke 800,-Eur
- bola podpísaná zmluva o reklame v čiastke 2000,-Eur
- v rokovaní máme zmluvy o reklame z dvomi spoločnosťami v čiastkach po 1500,-Eur
- z 2% sme opäť získali viac ako 20 000,-Eur čo je vynikajúce
- Pavol Zverbík rokuje v spoločnosti RETIC o poskytnutí oplotenia a podhrabových dosiek
- Roman Holekši žiadal ostatných členov VV a baseballového klubu aby ponúkli majiteľom firiem ktorých poznajú ponuku reklamnej propagácie ich spoločností a taktiež ich zároveň požiadali o pomoc pri výstavbe areálu
6 Roman Holekši informoval VV o stave prác na ihrisku
- do 20.5 máme navezenú komplet zeminu v zadnom poli, ktorá je čiastočne zmiešaná i z pieskom, zo Spartaka priviezli cca 155 áut zeminy zmiešanej z pieskom a trávnikom, ktorá bola rozomletá našim sponzorom, v minulom týždni nám bolo navezených ďalších 70 veľkých áut ornice ( cca 1700 ton ). Na ihrisko bolo taktiež dovezených cca 600 ton piesku, ktorý bol zmiešaný zo zeminou.
- momentálne čakáme na greder aby nám vyrovnal ihrisko do spádov a potom sa ihneď začne s budovaním závlahy
- do priestoru vnútorného poľa bol navezený 1090 ton makadamu a 360 ton jemnejšieho kameniva ktorý sme mali od sponzora VKP Buková.
- 12 až 14.6 bude veľká klubová brigáda na ktorej plánujeme budovať oplotenie areálu a nalievať antuku.
- vysiatie trávnika je naplánované ihneď po dobudovaní závlahy
- Roman Holekši informoval VV o zmene umiestnenia žiackeho ihrisko. Kvôli malému priestoru ktorý nám tu vzniká pre val sme sa rozhodni, že časť valu odvezieme a časť valu presunieme do priestoru žiackeho ihriska, ktoré sa zdvihne do maximálne jedného metra nad úroveň a tým nám vzniknú priestory i na parkoviská, ihrisko žiakov sa viac priblíži hlavnej budove z ktorej sa taktiež spravia tribúny na žiacke ihrisko.
7 Na VV sa prediskutovalo odsúhlasenie poplatku za neziskový portál v čiastke 180,-Eur za rok. Roman Holekši informoval, že by bolo pre klub dobré aby sme mali informácie o zmene legislatívy o grantoch o 2% z prvej ruky. Členovia VV navrhli aby neziskový portál zakúpila SBF a informácie dala k dispozícii ďalej klubom.
10 VV diskutoval o finančne náročnom výjazde do Splitu. Mikrobus bude stáť 1500,-Eur + ubytovanie na jednu noc cca 250 až 400,-Eur.
© created by lacko.m
fun / games
Pinch Hitter 2
pinchhitter2


Baseball
baseball


SpongeBob Slammin Slagger
SpongeBobSlamminSlagger

 
browsers
This page is optimalized for following browsers:

firefox
Mozilla Firefox
www.mozilla.sk/firefox

chrome
Google Chrome
www.google.sk/chrome

opera
Opera
www.opera.com

Use one of the recommended browsers to avoid loading pages incorrectly.