menu
 
sponzori
KLARTEC YAYA ŠUPA Veľké Kostoľany Nadácia VÚB OPTIK MORVAY Výroba kameňa a pieskov Buková Aranburu Trnava-live Trnavský hlas Mesto Trnava Trnavský samosprávny kraj
 
navštevnosť
Na stránke je práve online
Návštevy:
návštevy dnes:
priemer za deň:
návštevy celkom:
Štatistiky TOPlist
 
zápisnica zo zasadnutia správnej rady
slovak english


Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 22.5.2015

24.05.2015, 10:30, Roman Holekši

IDZáznam
1 Roman Holekši predložil stav hospodárenia klubu za predchádzajúce obdobie od 1.4.2015 do 30.4.2015 a výpis z účtu z banky k 30.4.2015 .
2 Roman Holekši informoval VV o stretnutí ohľadne grantu z mesta Trnava. 19.4 som bol pozvaný na rokovanie mestskej rady. Zo stretnutia vyplynulo, že poslanci mesta budú hľadať možnosti ako pomôcť pri výstavbe areálu.
4 Roman Holekši informoval VV o odsúhlasenej dotácii z TTSK v čiastke 3300,-Eur.
5 Roman Holekši informoval o stave financií BK Angels.
Na účte máme cca 11 000,-eur.
- na účet boli pripísané financie od Lukáša Slíža v čiastke 2000,-Eur
- na účet boli pripísané financie od Nadácie Jána Korca v čiastke 500,-eur
- na účet boli pripísané financie od Swanu v čiastke 800,-Eur
- bola podpísaná zmluva o reklame v čiastke 2000,-Eur
- v rokovaní máme zmluvy o reklame z dvomi spoločnosťami v čiastkach po 1500,-Eur
- z 2% sme opäť získali viac ako 20 000,-Eur čo je vynikajúce
- Pavol Zverbík rokuje v spoločnosti RETIC o poskytnutí oplotenia a podhrabových dosiek
- Roman Holekši žiadal ostatných členov VV a baseballového klubu aby ponúkli majiteľom firiem ktorých poznajú ponuku reklamnej propagácie ich spoločností a taktiež ich zároveň požiadali o pomoc pri výstavbe areálu
6 Roman Holekši informoval VV o stave prác na ihrisku
- do 20.5 máme navezenú komplet zeminu v zadnom poli, ktorá je čiastočne zmiešaná i z pieskom, zo Spartaka priviezli cca 155 áut zeminy zmiešanej z pieskom a trávnikom, ktorá bola rozomletá našim sponzorom, v minulom týždni nám bolo navezených ďalších 70 veľkých áut ornice ( cca 1700 ton ). Na ihrisko bolo taktiež dovezených cca 600 ton piesku, ktorý bol zmiešaný zo zeminou.
- momentálne čakáme na greder aby nám vyrovnal ihrisko do spádov a potom sa ihneď začne s budovaním závlahy
- do priestoru vnútorného poľa bol navezený 1090 ton makadamu a 360 ton jemnejšieho kameniva ktorý sme mali od sponzora VKP Buková.
- 12 až 14.6 bude veľká klubová brigáda na ktorej plánujeme budovať oplotenie areálu a nalievať antuku.
- vysiatie trávnika je naplánované ihneď po dobudovaní závlahy
- Roman Holekši informoval VV o zmene umiestnenia žiackeho ihrisko. Kvôli malému priestoru ktorý nám tu vzniká pre val sme sa rozhodni, že časť valu odvezieme a časť valu presunieme do priestoru žiackeho ihriska, ktoré sa zdvihne do maximálne jedného metra nad úroveň a tým nám vzniknú priestory i na parkoviská, ihrisko žiakov sa viac priblíži hlavnej budove z ktorej sa taktiež spravia tribúny na žiacke ihrisko.
7 Na VV sa prediskutovalo odsúhlasenie poplatku za neziskový portál v čiastke 180,-Eur za rok. Roman Holekši informoval, že by bolo pre klub dobré aby sme mali informácie o zmene legislatívy o grantoch o 2% z prvej ruky. Členovia VV navrhli aby neziskový portál zakúpila SBF a informácie dala k dispozícii ďalej klubom.
10 VV diskutoval o finančne náročnom výjazde do Splitu. Mikrobus bude stáť 1500,-Eur + ubytovanie na jednu noc cca 250 až 400,-Eur.

Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 29.3.2015

24.05.2015, 10:25, Roman Holekši

IDZáznam
1 Roman Holekši predložil stav hospodárenia klubu za predchádzajúce obdobie od 1.2.2015 do 28.2.2015 a od 1.3.2015 do 31.3.2015 a výpis účtu z banky k 28.2.2015 a k 31.3.2015.
2 Roman Holekši a Igor Jankovič informovali VV o možnosti hrania a výpomoci pri coachovaní mužov Jána Jablonku. Tomáš Biskorovajný tlmočil požiadavku na preplácanie časti nákladov na dopravu v sume do 100,-Eur mesačne.
VV prejavil záujem a nakoľko je tam viacero otáznikov, tak sa Maroš Jančovič stretne z Tomášom Biskorovajným a prediskutuje možnosti dlhodobejšej spolupráce z Jánom Jablonkom.
Tomáš Biskorovajný zároveň pripraví pre VV súpisky hráčov a predstavu k nadchádzajúcej sa sezóne.
3 Roman Holekši informoval VV o prácach na novom ihrisku.
- 23.3 sme odstránili a previezli všetok odpad a zeminu z priestoru mužského ihriska.
- Ihrisko je kompletne vytýčené kolíkmi a čakáme na vyrovnanie terénu do spádov.
- Zo Spartaku nám po 15.4 dovezú kompletnú zeminu ktorú idú oni meniť a koncom apríla nám začnú navážať i zeminu z IBV Kamenáč.
- Po navezení zeminy začneme z budovaním závlahy.
- Mojmír Jankovič nám odovzdal projekt s podkladmi pre profesistov. Na mesto budeme musieť podať žiadosť o územné konanie a až potom o stavebné konanie čo nám predĺži čas k získaniu právoplatného stavebného konania.
- Od 1.4.2015 nám nastúpili na plný úväzok traja pracovníci ( Marek Červený + dvaja ) s tým, že úrad práce nám preplatí 95% z celkovej ceny práce z minimálnej mzdy.
- K 1.5.2015 nám nastupujú ďalší štyria pracovníci na dobrovoľnícku službu. Všetky tieto projekty úradu práce sú na 6 mesiacov.
5 Maroš Jančovič navrhol aby VV začal premýšľať o možnostiach ďalšieho napredovania klubu o hľadaní možností pre účasť našej mládeže v medzinárodných ligách.
VV sa dohodol, že začne pripravovať a hľadať možnosti účasti našich mládežníkov v kvalitnejších ligách.
6 Roman Holekši informoval VV o zaradení nášho klubu do dobrovoľníckej akcie Naše Mesto 12-13.6 s tým, že dostaneme na túto akciu dotáciu 400,-Eur na nákup pracovného náradia.
7 Roman Holekši informoval VV o zaradení nášho klubu do TT13 dňa 13.6 kde bude opäť náš klub prezentovať baseball v Trnave

Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 5.2.2015

18.02.2015, 12:26, Roman Holekši

IDZáznam
1 Roman Holekši predložil stav hospodárenia klubu za predchádzajúce obdobie od 1.12.2014 do 31.12.2014, od 1.1.2015 do 31.1.201 a výpis účtu z banky k 31.12.2014 a k 31.1.2015.
2 Roman Holekši predložil vyúčtovanie hospodárenia klubu za predchádzajúci rok 2014.
3 Roman Holekši predložil VV rozpočet baseballového klubu na rok 2015.
4 Roman Holekši informoval VV o financiách k výstavbe Angels areálu :
Boli odovzdané nasledovné granty:
- grant VUC na 3500,-Eur
- grant mesto na 3000,- Eur na činnosť a 100 000,-Eur na ihrisko
- grant ENEL na 10 000,-Eur na ihrisko
- 2%

Na účte máme cca 15 000,-
- Podpísané financie ktoré majú nabehnúť na účet cca 15 800,-Eur
6 Roman Holekši informoval VV o plese Angels a Panthers, ktorý sa uskutoční 21.2.2015 s tým , že je zatiaľ rezervovaných do 50 ks lístkov.
7 Postup prac vystavby Angels arealu.

Prišli nasledovné cenove ponuky na závlahový systém:
ENGO 36 000,-
Ščastný 14 716,-
NETAFIM 23 160,-
IVO závlahy 21 000,-

Cez zimu sa sa plánovalo odviezť všetka zemina a suť. Odhad 3 dni 1200,-Eur nakladač 1920,- Tatry
Odstránenie cirkusového chodníka a zavezenie zeminou. 5 hodin práce 250,-Eur.
Výkopy pre závlahu.
Navážanie drenáže do vnútorného poľa z prípravou finálneho povrchu.
Vyrovnanie povrchu grédrom ak sa bude dať.

Nakoľko nasnežilo a strašne veľa vlahy a predpokladáme že bude i blato, tak sa do marca spraví asi maximálne odstráni štrk a betóny z bývalého chodníka a snáď i poodváža zvyšná zemina čo je v priestoroch ihriska.

V marci podľa počasia by nám mali začať navážať černozem a naspäť predpokladajú že by brali 4500 m3 zeminy so suťou.

Od 1.2 nastúpili štyria nezamestnaný na aktivačné práce ( 80 hod mesačne ) a taktiež nastúpili traja nezamestnaný na verejnoprospešné práce ( 36 hod mesačne a požiadavka na 20 – 30 ľudí )
8 Roman Holekši informoval , že dňa 12.2.2015 od 17:30 do 19:00 bude výročná členská schôdza z vyhodnotenie roku 2014.
9 Roman Holekši informoval VV, že sme odoslali žiadosť na mesto ohľadne darovania 4 ks plechových unimobuniek vyradených z Coburgovej, ktoré sú uskladnené na ASE .
10 Roman Holekši informoval VV o dohodnutom stretnutí u primátora dňa 16.3.2015 o 13:00.
11 Igor Jankovič informoval VV, že pravdepodobne v tomto roku budeme musieť vycestovať v rámci základnej časti Interligy do Splitu, Budapešti, Karlovacu a Varaždinu.

Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 11.12.2014

03.02.2015, 20:59, Roman Holekši

IDZáznam
1 Roman Holekši predložil stav hospodárenia klubu za predchádzajúce obdobie od 1.9.2014 do 30.9.2014, od 1.10.2014 do 30.10.2014 a od 1.11.2014 do 30.11.2014.
2 Roman Holekši informoval VV o postupe prác výstavby Angels areálu :
Cez zimu sa odvezie všetka zemina a suť. Odhad 3 dni 1200,-Eur nakladač + 1920,- Tatry
Odstránenie cirkusového chodníka a zavezenie zeminou. 5 hodin práce 250,-Eur.
Výkopy pre závlahu.
Navážanie drenáže do vnútorného poľa z prípravou finálneho povrchu.
Vyrovnanie povrchu grédrom ak sa bude dať.
1 Roman Holekši informoval VV o financiách k výstavbe Angels areálu :

Do apríla treba zohnať cez sponzorov 20 000,-Eur na závlahu a nákladné stroje.
- závlaha 15000,- až 20 000,- treba zohnať sponzorov po 5000,- s doživotnou reklamou že zafinancovali závlahu
- navážanie zeminy a zmiešavanie z pieskom 5 000,- až 10 000,-
- sponzora na vŕtanie studne cca 1500,- až 2000,-Eur
- oplotenie ??
- warning track – 2 000,- až 3500,- odhad

Roman Holekši spracuje VV harmonogram prác s odhadovaným rozpočtom.
5 Roman Holekši informoval VV o plese Angels a Panthers, ktorý sa uskutoční 21.2.2015.
6 Roman Holekši informoval VV, že dňa 13.12.2014 robíme halový turnaj žiakov.
7 Marek Červený predložil požiadavku hráčov o financovanie JOGY na piatkových tréningov. VV sa dohodol, že hráči sa budú na Jógu skladať a po dostavbe ihriska sa môže daná téma opäť prebrať.
© created by lacko.m
zábava / hry
Pinch Hitter 2
pinchhitter2


Baseball
baseball


SpongeBob Slammin Slagger
SpongeBobSlamminSlagger

 
prehliadače
Táto stránka je optimalizovaná pre nasledovné prehliadače:

firefox
Mozilla Firefox
www.mozilla.sk/firefox

chrome
Google Chrome
www.google.sk/chrome

opera
Opera
www.opera.com

Používajte jeden z odporúčaných webových prehliadačov a vyhnite nekorektnému načítavaniu stránok.